تولید رنگ نقره ای مات + تائید شده آزمایشگاهی کارخانه

رنگ روغنی مات از جمله رنگ‌های ساختمانی می‌باشد که دارای هیچگونه انعکاس نوری نیستند و به صورت مات و غیر براق می‌باشند و با استفاده از این رنگ‌های روغنی بر سطح دی

بیشتر بخوانید