فروشنده رنگ ترافیکی سه جزئی سرد

رنگ به عنوان یک پوشش دهنده و نشانه گذاری مصرف و کاربرد فراوانی دارد. رنگ ترافیکی سه جزئی برای نشانه گذاری و علامت گذاری در خیابان ها شهری، جاده ها، پیاده رو ها

بیشتر بخوانید