فروش رنگ صنعتی ترموپلاست ترافیکی

رنگ صنعتی ترموپلاست ترافیکی بر پایه رزین های آکرولیک فعال می باشد و عموماً برای استفاده در خط کشی های طولی خیابان ها و کنترل ترافیک استفاده می شود. فروش رنگ صنع

بیشتر بخوانید