فروشگاه رنگ ترافیکی قرمز برای علامت گذاری

رنگ قرمز ترافیکی از رزین های پر مصرفی بوده که دارای ساختاری منحصر به فرد است و بیشتر از جنس اپوکسی می باشد. فروشگاه این رنگ را برای علامت گذاری تابلوهای ترافیکی

بیشتر بخوانید