انواع رنگ ترافیکی سرد

انواع رنگ ترافیکی سرد  تک جزیی به شرح ذیل هستند.این رنگ ها در دمای محیط قابل اجرا هستند.

می توانند بر پایه ی رزین های مختلف باشند.روش های تولید رنگ ترافیکی سرد در ایران خیلی ساده است.

از رنگ های رزین اکریلیک در ایران استقبال خوبی شده است.

 

رنگ ترافیکی سرد

انواع رنگ ترافیکی سرد

  • روغن ها یا رزین الکیدی
  • رنگ اکرلیک پایه ی حلالی
  • رنگ اکرلیک پایه ابی
  • رنگ برپایه پلاستیک یا ترموپلاستیک
  • رنگ برپایه الکید اصلاح شده

رنگ ترافیکی سرد

 

رنگ سرد ترافیکی  اکریلیک پایه حلالی

رنگ ترافیکی برپایه رزین های اکریلیک پایه حلالی به نام ترموپلاستیک سرد شناخته می شود.بسار مشابه رنگ اکریلیک ساختمانی است.مقاومت خوب و سرعت خشک شدن و چسبندگی خوب از خصوصیات رنگ اکریلیک پایه حلالی است.ومقاومت نوری بالا یی دارد.

رنگ ترافیکی سرد

رنگ سردترافیکی برپایه اکریلیک پایه ابی

رنگ هایی هستند که مصرف ان ها در سیستم خط کشی رو به افزایش است.جایگزین مناسب برای رنگ ترافیکی سرد پایه حلال است.از اب به عنوان رقیق کننده یا حلال رنگ استفاده می شود.وجود حلال الی علاوه بر هزینه بر بودن به عنوان الوده کننده زیست محیط به شمار میرود. یک رنگ ترافیکی سرد سریع خشک شونده در زمان بین پنج تا چهل دقیقه طول میکشد تا خشک شود. سرعت خشک شدن  به دمای محیط بستگی دارد.

رنگ ترافیکی سرد

 

انواع رنگ ترافیکی سرد دوجزیی اکریلیک

  • رنگ ترافیکی دو جزیی زرد
  • رنگ ترافیکی دو جزیی سفید
  • رنگ ترافیکی دو جزیی فام مسی

رنگ ترافیکی سرد

 

این رنگ ها برپایه رزین اکریلیک ساخته می شوند.  فام های دیگر نیز وجود داردولی کاربرد کمتری دارند.ضخامت بالا دارند و سرعت خشک شدن سریعو مقاومت سایشی عالی دارند.در محل های پرتردد ،داخل شهر و خطوط محوری خیابان استفاده می شوند.

 

 

با ایمن رنگ تاپ همراه باشید.

ایمن رنگ تاپ

تماس با ما