قیمت حلال رنگ ترافیک

برای بررسی قیمت رنگ ترافیک ،باید توجه کردکه ،رنگ ترافیکی مختلفی در بازار تولید شده است .این رنگ ها هر کدام حلال و  مواد اولیه  جداگانه ای دارند.

مواد اولیه رنگ ترافیک

 1. پیگمنت
 2. رزین
 3. افزودنی
 4. حلال
 5. خشک کن
 6. غلطت دهنده
 7. هاردنر

پیگمنت ها

قیمت پیگمنت سبز وزرد وقرمزاز پیگمنت ابی باتوجه به درخواست ها حدود ده  پانزده درصد بیشتر است.

هاردنر یا سخت کننده در اخر ترکیب به رنگ اضافه می شود .درصورت اضافه شدن سخت کننده،پنج دقیقه بیشتر برا اجرا فرصت نداریم.

اضافه کردن حلال یا شتاب دهنده  در زمان اجرا بیش از دو ساعت وقت اجرا کردن رنگ نداریم.

 

رنگ ترافیک
هم زدن رنگ

 انواع رنگ ترافیکی

 • رنگ ترافیک گرم
 • رنگ ترافیک سرد
 • رنگ ترافیک دوجرئی و سه جزئی
 • رنگ ترافیکی پیش ساخته

رنگ خط کشی گرم

هرکدام از این رنگ های ترافیکی  انواع مختلفی دارند.  قیمت های مختلفی دارند.قیمت اجرای رنگ ترافیکی گرم حدود سه برابر بیشتر است .

قیمت اجرای رنگ ترافیکی گرم

رنگ هایی که برای رنگ ترافیکی استفاده میشود رنگ گرم ترموپلاستیک از نظر قیمت مناسب تر از خیلی  رنگ هاست.با توجه به ماندگاری خوب و سازگاری ان با هر منطقه رغبت بیشتری به ان شده است.

 

رنگ ترافیک

قابلیت های اجرای رنگ گرم ترموپلاستیک

 • اجرای رنگ از صد تا هزار میکرون
 • در جاده هایی که دارای ترافیک زیادی هستند توصیه می شود.
 • کار امدی بخاطر دارا بودن مخلوط پلاستیک ورزین که در ان ها بکار رفته است،بسیار کار امد هستند.
 • ترموپلاستیک ها هم اجزاء رنگ را به صورت جامد در می اورند.
 • درمعرض حرارت که قرار میگیرند به صورت مایع در می ایند.
 • رنگ ترافیک
  اندازه گیری میزان ضخامت رنگ ترافیک

روش های اجرای خط کشی ترموپلاستیک

 • اجرا به صورت شیاری
 • اجرا به صورت ثقلی
 • اجر به صورت پاششی
رنگ ترافیک
خط کشی ترموپلاستیک

اغلب راهها از مواد ترموپلاستیک داغ به  صورت پاشش  روی سطح اجرا می شوند.

اجرای ثقلی برای خط کشی های ضخیم مناسب می باشد.اجرای شیاری هم همانند ثقلی است.و از طریق لوله به صورت شیاری در سطح پخش می شود.

 

با ایمن رنگ تاپ همراه باشید.

ایمن رنگ

تماس با ما