قیمت عمده گلاسبید درتهران

برای دریافت قیمت عمده گلاسبید می توانید به سایت ایمن رنگ تاپ مراجعه کنید دریافت قیمت عمده  و خرده درتهران و اراک و شیراز امکان پذیراست.

ازاینکه اسم شهرهای دیگر مانند اصفهان وتبریز و بوشهر و بندر عباس را نبردیم این دلیل به این نیست که ما نمی توانیم برای مشتریان این شهرها  گلاسبید تهیه کنیم.  امکان ارسال گلاسبید خط کشی جاده به تمام نقاط ایران امکان پذیر است.

قیمت عمده گلاسبید

گلاسبید چیست؟

ریز دانه های شیشه ای که در کارخانه های تولید شیشه بعد از مذاب شدن سنگ مور نظر تحت فشار از الک های مخصوص خارج می شود.و در خط کشی جاده ها و علامت گذاری جاده ها کاربرد دارد. برای بازتاب بیشتر رنگ های خط کشی یا علائم افقی ،در شب از گلاسبید استفاده می کنند.و می تواند در دونوع پیش مخلوط و روپاش شونده در رنگ های گرم وسرد ترافیکی به کار رود.

قیمت عمده گلاسبید

قیمت عمده گلاسبید درنهران

گلاسبید در کیسه های 25 کیلویی مخصوص چند جداره و پالت های یک تنی بسته بندی می شود. قیمت پایه و عمده گلاسبید درب کارخانه در تهران کیلویی 3500 تومان است و در مواردی می تواند برحسب میزان درخواست ها تاحدودی کم و یا زیاد شود.

قیمت عمده گلاسبید

نکاتی راجع به خرید عمده گلاسبید

  • از خرید گلاسبید های خیس و خراب شده تحت شرایط اب هوایی و جامانده از انبار خو داری شود.
  • با فروشنده گلاسبید در مورد خرابی کیسه ها و سنگ شدگی دانه های شیشه ای شروط بذارید.
  • در هنگام خرید باید به نوع استانداردی که راجع به خط کشی نیاز داریم را مطرح کنیم تا گلاسبید اشتباها بارگیری نشود.
  • حتما به نوع دانه بندی گلاسبید توجه شود .
  • ازخرید گلاسبید هایی که شکستگی زیاد یا داری حباب هوای نامعقول هستند خود داری شود.

قیمت عمده گلاسبید

نکاتی راجع به میزان مصرف گلاسبید در رنگ خط کشی

  • میزان مصرف گلاسبید به طور معمول تقریبا 70گرم بر متر طول با عرض پانزده سانتی متر است.
  • از مصرف زیاد از حد خود داری شود چون در دراز مدت سبب سیاهی رنگ خط کشی میگردد.
  • میزان مصرف گلاسبید روپاش  دررنگ گرم  اسپری 2برابر رنگ سرد ترافیکی است.
  • میزان مصرف گلاسبید روپاش در رنگ گرم اسکرید 3برابر رنگ سرد ترافیکی است.

قیمت عمده گلاسبید

حتی با وجود گلاسبید میکس در رنگ خط کشی پاشش 50-60 گرمی جوابگوی رفلکس را در در راز مدت نخواهد داشت.

با ایمن رنگ تاپ به تمام سوالات ترافیکی شما پاسخ خواهیم داد.

 

تماس با ما