قیمت هرکیلو رنگ ترافیکی

بسم اله الرحمن الرحیم . این روزها و امروز قیمت هرکیلو رنگ ترافیکی اکریلیک ترموپلاست سرد  89000تومان است. و قیمت رنگ دوجزئی با کیفیت هر کیلو140000 تومان  و قیمت رنگ گرم ترافیکی پودری هر کیلو 93000 تومان  جهت بازدید از انواع دیگر رنگ ترافیکی سایت ما را ببینید.گروه ایمن رنگ تاپ را تجربه کنید. قطعا ضررنمی کنید. و شما برنده اید. رنگ های خط کشی و تینر های رنگ خط کشی و رنگ های جدولی خیابانی و بلوارها را از ما خرید کنید.

قیمت هرکیلو رنگ ترافیکی

قیمت هر کیلو رنگ ترافیکی

رنگ های ترافیکی سرد معمولا به صورت لیتری به فروش می رسند. و رنگ های ترافیکی گرم به صورت پودری هستند که با ماشین های مخصوص رنگ ترافیکی اجرا می شوند.قیمت هرکیلو رنگ ترافیکی ترموپلاست زرد 89000هزار تومان و قیمت هر کیلو رنگ ترافیکی  ترموپلاست سفید سرد تک جزئی 88000تومان برای رنگ های ترافیکی یا خط کشی معامله می شود.

قیمت هرکیلو رنگ ترافیکی

رنگ های ترافیکی یا خط کشی

  • رنگ ترافیکی اکریلیک ترموپلاست
  • رنگ ترافیکی ترموپلاست سرد
  • رنگ ترافیکی  اکریلیک پایه اب
  • رنگ ترافیکی ترموپلاست گرم
  • رنگ ترافیکی کلرو کائوچو

قیمت هرکیلو رنگ ترافیکی

تینر برای هر کیلو رنگ ترافیکی

نقش تینر ها در رقیق سازی و اجرای رنگ خط کشی ترافیکی خیلی مهم است. باید توجه کرد که برای هر رنگ از تینر مخصوص به خود ان استفاده شود.تینر هادر اجرای  رنگ خط کشی گرم حضور ندارند. تینر رنگ ترافیکی برای رنگ های پایه اب مانند اکریلیک نیز نیستند. تینر ها برای رنگ ترافیکی کلرو کائوجو و رنگ اکریلیک ترموپلاست و رنگ های چند جزئی و یه سری از رنگ های دیگر پایه حلال حضور دارند.و مقدار ان برای هر کیلو رنگ ترافیکی حدود 10 الی 15 درصد وزنی رنگ مصرف می شود.برای خرید رنگ ترافیکی پارکینگ خود هم با ما تماس بگیرید.

 

 

 

 

 

تماس با ما