قیمت رنگ ترافیکی گرم استاندارد

در بررسی قیمت رنگ ترافیکی گرم باید بدانیم که برای تولید رنگ ترافیکی گرم استاندارد و با کیفیت طبق اصول کاری می توان یا اور شد که پارامتر های زیادی را باید مد نظر قرار داد که بهترین کیفیت را از لحاظ فنی و ماندگاری و قیمت تمام شده داشته باشیم .

رنک ترافیکی گرم چیست ؟

یه نوع رنگ جامد پودری و بلوکی شکل و گرانولی که از رزین و رنگدانه و دانه های شیشه ای پیش مخلوط و مصالح دانه ای فاقد حلال هستند که در هنگام اجرا در اثر پیش گرم شدن و گرم شدن ذوب می شوند و پس از سرد شدن جامد می شوند و ماندگاری این رنگ ها بسته به کیفیت انها و کیفیت اجرا و کیفیت اسفالت تغییر می کنند.این رنگ روی رنگ سرد ترافیکی و رنگ گرمی که قبلا اجرا شده است سازگار است و می توان به راحتی اجرا کرد.

بررسی قیمت رنگ ترافیکی گرم

انچه قبل از خرید رنگ ترافیکی گرم ترموپلاستیک باید بدانیم ان است که رنگ گرمی که میخواهیم خرید کنیم به چه طریقی قرار است اجرا شود؟( اسکرید یا اسپری یا اکستروژن) یا کیفیت اسفالت چطور است ایا اسفالت کهنه است یا تازه ، ایا عمر مفید و ماندگاری اسفالت کمتر است یا بیشتر چون ممکن است ما رنگی را اجرا کنیم که اسفالت ان زودتر از خود رنگ خراب شود. قیمت هر کیلو رنگ گرم در حال حاضر از 20000 هزار تومان تا 35000 هزار تومان متغیر است.برای اسفالت های تازه خرید رنگ با قیمت پایین کفایت می نماید. قبل از خرید رنگ گرم ترافیکی به ما زنگ بزنید.

اجرای رنگ ترافیکی گرم استاندارد

  • در هنگام اجرای رنگ گرم ترافیکی روی رنگ سرد قدیمی باید توجه کنیم در رنگ قبلی نقص و کمبودی نداشته باشد و ضخامت رنگ قبلی کمتر از 150 میکرون باشد.
  • اگر رنگ گرم قبلی را بخواهیم با رنگ سرد تجدید کنیم رنگ گرم اجرا شده نباید دارای ضخامت 750 میکرون بیشتر باشد در غیر انصورت با سایش مکانیکی یا ضخامت رنگ قبلی را کم کرده یا کاملا پاک شود و بعدا اجرا شود.
  • اجرای رنگ گرم بر روی رنگ دوجزئی و اجرای رنگ دوجزئی بر روی رنگ گرم ممنوع است .
  • برای ترمیم اسکرید و اکستروژن با ضخامت کمتر از 3000 میکرون می توان به روش اسپری می توان لایه نازکی از رنگ گرم از 1000 تا 1500 میکرون روی ان به شکل اسپری پاشید .
  • ضخامت رنگ اسکرید و اکستروژن تجدید شده نباید بیش از 6000 میکرون باشد .

تماس با ما