لوازم اجرای کف پوش اپوکسی

در این جا لوازم اجرای اپوکسی کف سالن  و اصول و لوازم  اجرای کف پوش اپوکسی را شرح میدهیم و چگونگی اجرای پوش  کف اپوکسی  روی چوب یا موقعیت جغرافیای اجرای اپوکسی در  تهران یا اصفهان و غیره رادر مقاله های دیگر شرح خواهیم داد.

چگونگی واکنش رزین و هاردنر اپوکسی

سه مورد خیلی مهم در اجرای اپوکسی مد نطر است

 1. زمان قابل اعمال حالت مایع در واقع به زمان حالت زلگی شدن و قابل اجرا بودن بر میگرده
 2. زمان برای ساخت اولیه مد نظر است
 3. حالت نهایی که مخلوط به حالت جامد در امده و قابلیت ترمیم کردن و ساب پذیری  داره و جاهایی که ترک داره را پرمیکنند.

لوازم اجرای کف پوش اپوکسی

 

لوازم اجرای  کف پوش اپوکسی صنعتی

 • محلول تمیز کاری کف
 • پرایمر اپوکسی
 • بتونه اپوکسی
 • هاردنر اپوکسی
 • رزین اپوکسی
 • همزن
 • غلطک اپوکسی
 • ترازو
 • ظرف مخلوط کردن
 • غلطک حباب گیر
 • ماله رنگ کشی
 • سشوار صنعتی
 • کفش میخ دار
 • کاردک یا لیسه
 • دستکش
 • عینک
 • ماسک

همزن اجرای کف اپوکسی

کفش میخ دار همزن زنگ اپوکسی

 

تمام لوازم  مانند کف پوش اپوکسی خصوصا برای کف سالن بیمارستانها و ازمایشگاهها لازم است .شاید برحسب مورد در مورد کف پوش های صنعتی تغییر کند.

غلتک اپوکسی تیغدار یا هواگیر

باید توجه کرد که قبل از پخت شدن گف پوش باید از غلتک حباب گیر استفاده کرد و بعد از پخت شدن  کف پوش ما پر از حباب و سوراخ خواهد بود.پس  در اجرای کف پوش اپوکسی تک تک مراحل مهم است که به موقع اجرا شود.

در اجرای اپوکسی مجبوریم از کارد یا لیسه استفاده کنیم که این باعث میشود ردی از لیسه روی کار بماند لذا غلتک اپوکسی  تیغ دار سطح همواری ایجاد میکند.

حباب ها ممکن است در کنار دیوار و گوشه ها به دلیل اینکه غلتک هوا گیر قابل دسترسی ندارد بوجود بیاید. بنابراین حتما یه نفر را برا کنترل این کار در نظر گرفت.

لوازم اجرای کف پوش اپوکسی

 

هم زدن هاردنر اپوکسی و رزین

 

برای هم زدن مخلوط هاردنر اپوکسی و رزین اپوکسی باید از یه همزن باسرعت مشخص استفاده کرد سرعت زیاد هم زن باعث ایجاد کف در اپوکسی میشود.  بنابراین بیشتر از سیصد دور در دقیقه نباشد.

بعد از مخلوط شدن چن و دقیقه برای واکنش زمان دهید و بعد اجرا کنید.

لوازم اجرای کف پوش اپوکسی

 

 

با ایمن رنگ تاپ همراه باشید.

 

تماس با ما