پودر شیشه و گلاسبید

اندازه پودر شیشه یا گلاسبید از  1 میکرون تا 850 میکرون در تغییر است.اندازه دانه های شیشه ای در غالب مش امریکایی بیان می شود.این عدد اندازه توری غربالی است که پودر شیشه و یا گلاسبید از ان عبور می کند.درجه بندی و یا درصد وزنی برای هر اندازه از دانه شیشه ای موضوعی قابل بحث است.برای خرید پودر شیشه و گلاسبید به سایت ما سر بزنید.

پودر شیشه و گلاسبید

فروش پودر شیشه و گلاسبید

 • پودر شیشه غیر کروی سایز 1تا 125 میکرون
 • پودر شیشه غیر کروی میکرونیزه سفید با خلوص بالا سایز 1تا 250 میکرون
 • پودر شیشه کروی شفاف سایز 1تا 125 میکرون
 • پودر شیشه کروی سایز 125 تا 300میکرون
 • پودر شیشه کروی سایز 300 تا 500میکرون
 • پودر شیه کروی سایز 500 تا710 میکرون
 • پودر شیشه کروی به صورت میکس شده در سایز ذکر شده بالا(1تا 710 میکرون)
پودر شیشه و گلاسبید
گلاسبید یا دانه شیشه کروی در خط کشی

کاربرد پودر شیشه و گلاسبید کروی و غیر کروی

 1. مصرف در صنایع کاشی و سرامیک
 2. استفاده از بازتاب در خط کشی جاده
 3. صنایع حفاری و نفت
 4. سند بلاست و روب زدایی
 5. در صنعت ساختمان سازی به عنوان مکمل بتن
 6. صنایع رنگ و رزین
پودر شیشه و گلاسبید
کاربرد پودر شیشه در روشویی

طبقه بندی  گلاسبید

 1. دانه های شیشه ای رد شده از الک 20-200برای پاشیدن روی خط کشی مناسب هستند.
 2. دانه های شیشه ای رد شده از الک 100-20برای شناور کردن دانه های شیشه ای در سطح خط کشی مناسب هستند.(دانه شیشه ای با پوشش شناور از)
 3. دانه شیشه ای از الک 50 و ریزتر برای مخلوط کردن در رنگ مناسب هستند.(دانه شیشه ای نوع مخلوط شونده)

ایمن رنگ تاپ

 

تماس با ما