قیمت عمده فروشی پودر گلاسبید روپاش رنگی

برای بررسی قیمت عمده فروشی پودر گلاسبید ویژه روپاشی و پرمیکس رنگ های خط کشی و نحوه بسته بندی و ازطلاع از کیفیت رنگ های خط کشی و نحوهی ارسال نمونه و محصولات مورد درخواستی سایت ما را ببینید.  قیمت پودرگلاسبید روپاش رنگ ترافیکی درجه یک هر کیلو 20000 تومان در سال 1402 درب کارخانه قیمت گذاری شده است. به جهت اینکه انعطاف به خرج دهیم این قیمت برحسب میزان درخواست تغییر می کند.

قیمت عمده فروشی پودر گلاسبید

قیمت عمده گلاسبید به دلیل هجوم صادر کنندگان به کشورهای عربی نطیر عراق روزبه روز بیشتر می شود.به دلیل اینکه ارزش پول ملی ما به دلیل تحریم های یک جانبه امریکا علیه کشورمان دستخوش تغییر شده است. ارزش پول ملی در کشورهای دیگر پایین بوده است. و چون صادر کنندگان می توانند با قیمت های بالاتری بفروشند. قیمت گلاسبید بالا می رود.

قیمت عمده فروشی پودر گلاسبید

انواع پودر گلاسبید روپاش رنگی برای فروش

 • گلاسبید مخصوص رنگ گرم در سایزهای 125 تا 710 و 425 تا 850 و 180 تا 850  میکرون
 • گلاسبید drop on مخصوص رنگ سرد ترافیکی با استاندارد 1423
 • گلاسبید سایز 1تا125 میکرون جهت سند بلاست

قیمت عمده فروشی پودر گلاسبید

 

کیفیت گلاسبید در رنگ ترافیکی 

بهترین نوع دانه های شیشه ای به شکل پودر و کروی شکل بوده و بدون شکستگی یا حداقل میزان شکستگی که آیین نامه در نظر گرفته است. طبق دستورالعمل سازمان راهداری مصرف دانه شیشه ای روپاش رنگ ترافیکی گرم وسرد،۴۰۰گرم در متر مربع برای رنگ سرد قابل اجرا برای پیمانکاران است و برای رنگ ترافیکی گرم بیست درصد وزنی رنگ ،پیش مخلوط میشود .

استانداردهای گلاسبید در خط کشی ایران

 • استاندارد ملی به شماره 10547
 • استاندارد ملی ایران به شماره 8040
 • استاندارد1423اروپا
 • استاندارد1424 اروپا

قیمت عمده فروشی پودر گلاسبید

خصوصیات مهم گلاسبید

 1. ایجاد بازتاپ در رنگ های ترافیکی به جهت بالا بردت ایمنی راه
 2. پودر شیشه و گلاسبید به عنوان فیلر در کامپوزیت ها
 3. روغن حفاری در عملیات اکتشاف نفت
 4. به عنوان فیلر در پلی استر و صنایع چینی و بهداشتی
 5. صنایع چاپ نسل جدید
 6. در صنایع پزشکی برای استریل کردن

برای خرید گلاسبید گروه ایمن رنگ تاپ را فراموش نکنید.

 

تماس با ما