اجرای رنگ ترافیکی جاده

میتوان در اجرای رنگ ترافیکی جاده به این نکته اشاره کرد که امروزه در اکثر نقاط دنیا عمر مفید اسفالت از 30سال به50 سال ارتقاء پیدا کرده است.

همچنین در اکثر کشورهای صنعتی و پیشرفته دنیا عمر مفید خط کشی ها تا ده سال یابیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

و از رنگ سرد فقط درمورد انحراف مسیرها و مسیرهای موقت استفاده میگردد.

اجرای رنگ ترافیکی

اجرای رنگ ترافیکی سرد

پس از اطمینان از شرایط مساعد آب و هوایی برای اجرای رنگ خط کشی سرد باید به شرایط سطح محل اجرای توجه داشت.

سطح مورد نظر بایستی عاری از رطوبت و هرگونه آلودگی اعم از گرد و خاک ، چربی و سیاه شدگی و… باشد.

جهت اجرا، ابتدا درب حلب (یا بشکه) را باز کرده و محتوی داخل ظرف را کاملا به هم میزنیم.

اجرای رنگ ترافیکی

سپس تینر را به آرامی و با نسبت 5 تا 8 درصدبا توجه به ویسکوزیته و دستورات شرکت سازنده به جزء اصلی

اضافه نموده و کاملا به هم میزنیم.در هر حال باتوجه به موارد بالا می توان گفت که اجرای رنگ سرد توجیح اقتصادی ندارد و

باید بعد از مدت کوتاهی دوباره اجرا کنیم چون کارایی طولانی مدت نخواهیم داشت.

مکان اجرای رنگ ترافیکی گرم جاده

اجرای رنگ ترافیکی

متاسفانه باید عرض کنم که بسیاری از کارفرمایان و پیمانکاران از اجرای رنگ ترافیکی گرم در مناطق سرد امتناع می کنند .

واقعا چه استدلالی دارند؟ ایا استدلال ان ها درست است؟

با این استدلال که رنگ گرم در مناطقی که برودت هوا در زمستان بالا می باشداز ماندگاری بالا برخوردار نمی باشد، از اجرای

رنگ های گرم امتناع می کنند.

اجرای رنگ گرم ترافیکی در کشورهای اروپایی

اجرای رنگ ترافیکی

امروزه در کشورهای اروپایی رنگ های ترافیکی گرمی اجرا می شود که، دردمای زیر 40 درجه مورد بهره برداری قرار میگیرد.

معمولا این کشورها به تکنولوژی ساخت رنگ های ترافیکی پایه اب دست پیدا کرده اند.

مشکل زیست محیطی برای بشر و حتی حیوانات ایجاد نمی کند. و از رنگ های ترافیکی سنتی خیلی بهتر  است.

نکات ایمنی در اجرای رنگ ترافیکی

  • شناخت موادی که قرار است با ان کار شود.
  • خواندن موارد ایمنی نشان داده شده بر روی مواد ترافیکی
  • امادگی مقابل با اتش سوزی
  • اجتباب از تنفس بخارات اسپری مواد
  • استفاده از کرم محافظ پوست و دیگر وساایل حفاظتی
  • شتشوی کامل دست قبل از غذا خوردن وسیگار کشیدن
  • رعایت بهداشت فردی
  • تعویض به موقع لباس کار

انواع رنگ های ترافیکی را از ما خرید کنید. و قبل از خرید ازمایشی استفاده کنید.

تماس با ما