فروش رنگ ترافیکی سفید

برای خرید انواع رنگ های ترافیکی با ما تماس بگیرید .ما در زمینه فروش رنگ ترافیکی سفید یا زرد و رل های دیگه انجام وظیفه می نماییم.

قیمت انواع رنگ های ترافیکی مخصوص خط کشی را از ما بگیرید .ما بسیاری از انواع رنگ های بروز  را برای شما تهیه و ارسال می نماییم.

رنگ ترافیکی سفید

انواع رنگ ترافیکی

 • رنگ های ترافیکی سرد تک جزئی اسپری که به شکل مایع می باشند. درحلب 20 کیلو وبشکه های 250 کیلویی عرضه میگردد.
 • رنگ ترافیکی گرم که به شکل پودر عرضه میگردد. و قابل فروش در کیسه های مخصوص 25 کیلویی می باشد.
 • رنگ های ترافیکی پیش ساخته یا پریفاب که می تواند در اندازه های مختلف طبق سلیقه های مشتری باشد.

رنگ ترافیکی سفید

رنگ ترافیکی سفید

 • رنگ اکریلیک پایه اب
 • رنگ اکریلیک تک جزئی با پایه ی حلال
 • رنگ اکریلیک دوجزئی
 • رنگ اکریلیک سه جزئی
 • رنگ اکریلیک ترموپلاست (اسپری)
 • رنگ ترافیکی ترموپلاست (اسکرید- اکستروژن)
 • رنگ ترافیکی ترموست دوجزئی با فام سفید و
 • رنگ ترافیکی ترموست سه جزئی  فام سفید

رنگ خط کشی محور جاده یاخیابانها و پیاده روهها ی عرضی جاده بوسیله رنگ ترافیکی با فام سفید یا زرد اجرا میگردد.

رنگ ترافیکی سفید

فروش رنگ ترافیکی سفید

رنگ ترافیکی سفید رنگ یکی از فام های پرکاربرد دربه کارگیری رنگ های خط کشی است. متاسفانه هرچند به دلیل نوسانات زیاد عرض که برای بیشتر تولید کنندگان داخل ایران به خاطر این که مواد بکار رفته در رنگ مانند رزین ها و پیگمنت ها و فیلرها را از خارج از ایران وارد می شود. هزینه تمام شده رنگ بالا می رود. فروش رنگ ترافیکی حال حاضر بیشتر حول رنگ های ترافیکی سرد اکریلیک ترموپلاست است. ولی انواع رنگ های ترافیکی همراه با گلاسبید را ارسال میکنیم .

گروه ایمن رنگ تاپ را دنبال کنید.

تماس با ما