رنگ خط کشی راه و پدیده سیاه شدگی

پدیده سیاه شدن  در رنگ خط کشی راه یکی از عمده مشکلات بوجود امده در پس از اجرای ان است که باید به خوبی  اجرای ان را مدیریت کرد تا شاهد چنین مشکلاتی نشویم. چه عواملی در سیاه شدن رنگ خط کشی راه  موثرند؟ راهکار چیست؟

رنگ خط کشی راه

 

رنگ خط کشی راه گرم وسرد وتفاوت ها

به غیر از بحث دوام  تفاوت عمده رنگ گرم وسرد دمای نسبتا بالا برای ایجادخط کشی است.

تفاوت دیگر برگشت ناپذیری رنگ سرد پس از تبخیر حلال ویا اب وتشکیل فیلم جامد است.

درحالی که در موتد ترموپلاستیک اگر تا دمای اولیه حرارت ببیند مجدد به مایع تبدیل می شود.

رنگ خط کشی راه

فواصل طولانی تر تجدید خط کشی وحصول اطمینان زیاد با یک بار خط کشی از جمله مزایای رنگ گرم نسبت به رنگ سرد می باشد.

مزیت دیگر رنگ گرم نسبت به رنگ سرد قابلیت ایجاد مسیر نمایی ثابت در جاده است.

به دلیل عمر سرویس دهی کوتاه از رنگ سرد نمی توان از ان به عنوان نماهای ثابت جاده نام برد.

خط کشی وپدیده ی سیاه شدگی

پون شرایط بارش در ایران کم است ومدت بسیار طولانی باران نداریم خط کشی جاده در اثر عبور ترافیک سیاه می شود. این پدیده در مناطق پر بارش ایران مانند گیلان و مازندران  کمتر دیده می شود.

رنگ خط کشی راه

عوامل موثر بر پدیده سیاه شدگی خط کشی راه

  • عبور ومرور خودروها
  • دود ناشی از سوخت خودروها
  • الودگی موجود در محیط
  • مصرف زیاد دانه های شیشه ای
  • نامناسب بودن رویه راه
  • بارندگی کم
  • عدم سازگاری رنگ مصرفی با شرایط جوی وترافیکی
  • انتقال قیر و سیاهی اسفالت به وسیله خودروها  برروی خط کشی راهها

رنگ خط کشی راه

 کاهش سیاه شدگی  رنگ خط کشی جاده

پاشش اب بر روی خط کشی های تازه پیش از شروع امد وشد خودروها وباز شدن ترافیک جاده

ویا کنترل بر روی خطوطی که به تازگی اجرا شده اند تا حدی موجب کاهش معضل سیاه شدگی خطوط می شود.

رنگ خط کشی راه

همچنین شستشوی خط کشی ها و پاک سازی  در فواصل زمانی مشخص نیز به عنوان یکی از راههای کاهش مشکل سیاه شدگی توصیه می شود.

 

 

 

با ایمن رنگ تاپ همراه باشید.

 

 

 

تماس با ما